nazdar kluci co mam delat aby my pokosená tráva zustavala v sile